Watdewaterschap?

Aankomende maart mogen we niet alleen stemmen voor de Provinciale Staten, maar ook voor de waterschappen. Wat zijn die waterschappen eigenlijk?
Wat zijn waterschappen?
Waterschappen zijn overheidsorganisaties die beslissen over het water in een bepaald gebied.
Wat zijn de belangrijkste taken van waterschappen?
De belangrijkste taken van waterschappen hebben vanzelfsprekend allemaal te maken met water. Ze regelen de hoogte van het water, zuiveren het afvalwater en controleren de kwaliteit van het zwemwater. Daarnaast zijn ze de baas van de dijken. Eigenlijk zorgen waterschappen er dus een beetje voor dat we droge voeten houden.
Hoeveel waterschappen zijn er?
In Nederland bevinden zich in totaal 21 waterschappen. In Noord-Holland liggen er drie: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Het Hoogheemraadschap en Het Hoogheemraadschap van Rijnland. In het plaatje kan je zien in welk waterschap jij woont.
Welke partijen doen er mee?
Per waterschap doen er verschillende partijen mee. Kijk in het plaatje om te zien op welke partijen jij kan stemmen in jouw regio.
Waar gaat het om?
Over bepaalde zaken is iedereen het eens: de dijken moeten worden onderhouden en het water moet gezuiverd. Maar dat neemt niet weg dat bij de komende waterschappen verschillende belangrijke dilemma’s op het spel staan. Een paar hete hangijzers onder elkaar:
  • Door menselijk toedoen staat de kwaliteit van ons natuurwater onder druk, waardoor bepaalde planten en dieren er niet meer in kunnen leven. Moeten we strenger zijn op ons watergebruik? 
  • In Nederland wordt het grondwaterpeil laag gehouden, zodat boeren tijdig met hun trekkers de wei op kunnen. Dat leidt wel tot problemen; huizen verzakken gemakkelijker en de biodiversiteit komt in gevaar. Moeten we kiezen voor een hoger grondwaterpeil?
  • Het onderhouden van dijken en waterzuivering zijn de kerntaken van een waterschap. De waterschap zou ook een actievere rol kunnen gaan spelen op andere terreinen, zoals de klimaattransitie. Moeten waterschappen zich met meer thema’s bezighouden dan alleen de kerntaken, of is dat meer iets voor de gemeenten?
  • Op dit moment is de waterschapsbelasting een vast bedrag. Echter gebruiken verschillende huishoudens verschillende hoeveelheden water. Zou de waterschapsbelasting afhankelijk moeten zijn van het watergebruik en/of inkomen?
Wat vinden de partijen?
In alle Noord-Hollandse waterschappen is een speciale kieswijzer gemaakt voor deze verkiezingen. Op deze manier ontdek je welke standpunten iedere partij heeft én met welke partij jij het meest overeenstemt. Check de stemwijzers via onderstaande links:
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: 
Hoogheemraadschap van Rijnland