De Provinciale Staten

Wat zijn de Provinciale Staten?
De Provinciale Staten zijn de bestuurslaag die beslist over wat er gebeurt in de provincie.
Wat zijn de belangrijkste taken van waterschappen?
De Provinciale Staten hebben zeggenschap over verschillende zaken. De belangrijkste op een rijtje:
  • Ruimtelijke ordening: Bepalen waar in de provincie woningen, bedrijventerreinen en natuurgebieden worden geplaatst. 
  • Milieu, klimaat en energie: Duurzame energie stimuleren en plekken aanwijzen voor zonneparken en windmolens.
  • Natuurbeheer: Het aanleggen en onderhouden van natuurgebieden.
  • Regionale bereikbaarheid: Zorgen dat provinciale wegen, tunnels en bruggen in goede staat blijven en beslissen over het openbaar vervoer in de regio.
Wat kunnen de Provinciale Staten betekenen voor studenten?
Een hoop! Verschillende problemen van studenten komen op het bordje van de Provinciale Staten terecht. Neem de woningcrisis, waardoor veel jongvolwassenen geen betaalbaar huis kunnen vinden. De Provincie beslist over welke soort huizen waar in de provincie gebouwd worden. Misschien wel het huis waar jij later in gaat wonen.
Ook het regionale openbaar vervoer valt onder beheer van de Provinciale Staten. Dat betekent dat zij bijvoorbeeld beslissen over waar bussen rijden en hoe veel een kaartje kost.
Een andere pronvicietaak heeft betrekking op wat voor iedereen van belang is: het klimaat. Onze generatie zal de grootschalige effecten van de opwarming van de aarde het hardste gaan voelen. Middels duurzame energie kan de Provincie een leefbaardere wereld dichterbij brengen.
Welke partijen doen er mee?
In de provincie Noord-Holland doen 23 partijen mee. In het plaatje zie je welke dat zijn.
Wat vinden de partijen?
Dus hoe kom erachter welke partij het best overeen komt met jouw standpunten? Dat kan op meerdere manieren. Ten eerste kan je stemwijzers invullen. Die kan je hier vinden. Of je kan naar debatten gaan en daar kijken welke politici jou het meest aanspreken.